La Plataforma Infantil i Juvenil de Les Corts va néixer l’any 2002 amb la idea d’agrupar a la totalitat o el màxim nombre d’entitats, col·lectius, associacions i joves del Districte de Les Corts, per sumar recursos, sumar en iniciativa, sumar en projectes i en definitiva dinamitzar el barri i el districte. També vol crear un marc idoni per realitzar activitats més enllà de les pròpies associacions mitjançant el compromís social i la reivindicació.

Com a Plataforma que coordina entitats amb una participació política, social i cultural, hem considerat oportú desenvolupar un manifest on tractem els termes que més d’aprop ens afecten i on més participem.

La cultura popular és un dels eixos en comú de la majoria d’entitats de Plataforma i entenem que ha de ser una prioritat en el desenvolupament del dia a dia al barri. A través de la cultura popular proposem una alternativa l’oci elitista i fora de l’abast de les classes populars i reivindiquem les característiques geo-socials que ens uneixen. Cultura popular és espai públic, és oci, és tradició i és participació. D’aquesta, fem un barri viu!

Nascuda la necessitat de fer de Les Corts un barri de totes, apostem per fomentar l’economia alternativa: el petit comerç local, la cultura de l’intercanvi, la solidaritat i el treball en xarxa o alternatives d’habitatge. Volem trencar amb la recerca del màxim pel màxim i la precarietat a la que com a joves ens duu l’actual sistema econòmic.

Conseqüentment, defensem un barri popular, un barri on les organitzacions veïnals treballin per una intervenció pública en el mercat de l’habitatge i de sòl que reguli els preus, ens doni alternatives al model urbanístic actual i asseguri els drets dels habitants, especialment de les joves que ens veiem forçades a marxar a altres barris més assequibles. Així mateix, que es potenciïn equipaments de proximitat i polítiques de desenvolupament comunitari i associatiu.  En definitiva, defensem un barri que no s’elititzi ni camini cap a un procés de gentrificació: un barri que sigui de les veïnes.

Tot i que la Plataforma fa política i integra organitzacions polítiques, com a tal ens manifestem com a apartidistes. La nostra feina en l’àmbit institucional només pot passar per utilitzar aquest espai com a eina de pressió i difusió de les nostres necessitats i lluites.